چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان برنامه ملی

برش استانی برنامه

تعداد

زمان

اعتبار مورد نیاز سال 1395(میلیون ریال)

اعتبار مورد نیاز سالهای آتی (میلیون ریال)

عملکرد سال 95 تا به امروز

ارتقای بهره وری: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها (50000 دستگاه‌ کنتور فهام و 7000 دستگاه‌ کنتور حجمی مکمل آن) و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی 1000 ایستگاه

نصب کنتور هوشمند بر روی چاهها

600 کنتور فهام و 600 کنتور حجمی

پایان 1395

57000

70000

55کنتور حجمی

تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری و ساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین

161دریچه

پایان 1395

5000

20000

29 دریچه نصب شده و 68 دریچه در مرحله ساخت نهایی

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب سطحی سنگان، دشتک و یک ایستگاه بصورت موردی و منابع آب زیرزمینی  (چاه پیزومتری)

3 ایستگاه و 10 حلقه چاه پیزومتری

پایان 1395

10000

51500

_

ارتقای بهره وری: پر و مسلوب المنفعه نمودن 20000 حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه (فرم5) و مضر به مصالح عمومی و صرفه جویی

1000حلقه

پایان 1395

20000

20500

240حلقه

ارتقای توان تولید ملی: آبگیری و یا افتتاح 10 سد (آبهای مرزی)

استان قزوین، غیرمرزی می باشد.

_

_

_

_

_

ارتقای توان تولید ملی: بهره‌برداری از 50.000 هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آبهای مرزی)

استان قزوین، غیرمرزی می باشد.

_

_

_

_

_

ارتقای توان تولید ملی: آبگیری و یا افتتاح 4 سد با ظرفیت تنظیم‌ آب 500 میلیون مترمکعب(عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (غیر طرح‌های مرزی)

در صورت تامین اعتبار آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم 110 میلیون متر مکعب (تاکنون بالغ بر 823 میلیارد ریال هزینه شده است)

یک سد

پایان 1395

720000

500000

59%

ارتقای توان تولید ملی: بهره‌برداری از 5000 هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی)

درخصوص بهره برداری از شبکه‎های اصلی آبیاری و زهکشی در سال 1395 موردی نداریم

- - - - -

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی:

 تامین آب شرب بیش از 2000 روستا با جمعیتی بالغ بر 2.1 میلیون نفر

این شاخص مربوط به شرکت‎های آب و فاضلاب شهری و روستایی می‏باشد.

- - - - -

ارتقای بهره وری: اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب (کاهش واحدهای با مصرف بالای 20 متر مکعب در سطح کشور به 22.5 درصد)

این شاخص مربوط به شرکت‎های آب و فاضلاب شهری و روستایی می‏باشد - - - - -

مردمی کردن اقتصاد: واگذاری 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش 1700 میلیارد تومان

واگذاری طرح آبرسانی از چاههای بیدستان به سرمایه گذار خصوصی به روش  BOT

یک طرح

ک ماه آتی

540000

-

در مرحله انعقاد قراردادBOT

اخذ مجوز ماده 215 و واگذاری طرح آبرسانی از سد طالقان به سرمایه گذارخصوصی به روش BOT

یک طرح

یک سال آتی

-

6300000

در دست پیگیریبازدید:1452
آخرین به روزرسانی: 1395/11/03