چهارشنبه, 1 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
سال رونق تولید
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان

 

منابع آب زبرزمینی بر اساس آماربرداری سال 1388

(میلیون متر مکعب)

ردیف نام شهرستان مساحت چاه عمیق و نیمه عمیق چشمه قنات جمع
تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه
1 آبیک 1331.3 912 218.4 307 3.9 21 2.7 1240 225.1
2 البرز 429.0 389 178.4 38 1.4 17 1.6 444 181.6
3 بوئین زهرا 5695.9 3184 768.6 349 25.0 100 25.6 3633 819.2
4 تاکستان 2541.7 1462 432.4 344 6.1 73 6.3 1879 444.8
5 قزوین 5636.6 2257 208.8 12814 89.6 102 22.9 15173 321.3
جمع 156634.5 8204 1806.8 13852 126.0 313 59.2 22369 1992.0

 بازدید:3192
آخرین به روزرسانی: 1395/11/09