دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

ردیف

شرح تعرفه

نرخ تعرفه (ریال)

1

هزینه کارشناسی حفرچاه جدید،کف شکنی،لایروی، جابه جایی چاه و کف شکنی ،لایروی و پیشکاری صوات و حفر چاه به جایی قنات

 

2323

2

هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژچاهها

2570

3

هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع

1170

4

هزینه کارشناسی سازندهای سخت

2232

5

هدایت پسابها به کانال های آبیاری

600ریال برای هرمترمکعب

6

جاههای شرب خانگی (مشمول ماده 5قانون توزیع عادلانه آب)

1200000ریال برای هر حلقه چاه

7

آب بهاء شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 94-93

417

8

آب چاههای تلفیقی در سال زراعی94-93

834

9

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای شهر قزوین

4061 ریال برای هرمترمکعب

10

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای شهرهای تاکستان،اقبالیه،آبیک،محمدیه،بیدستان و الوند

2563 ریال برای هرمترمکعب

11

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای  سایرشهرهای استان

1872 ریال برای هرمترمکعب

 بازدید:3263
آخرین به روزرسانی: 1394/04/13