دوشنبه, 28 اسفند 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای نقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قزوین است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا